Akedom

Sokrates’in öğrencisi Platon onun sözlerin peşinden giderek “Akedom Bahçesi” denilen yerde, günümüz modern üniversitelerinin başlangıcı sayılacak öğretim kurumunu hayata geçirdi. Denge Akedom’da bu temelden yola çıkarak tüm paydaşlarımıza eğitim olanakları sunmaya gayret gösteriyoruz. İç ve dış paydaşlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyip bunları organize ederek toplumun gereksinmeleri doğrultusunda bilgi üretip geliştirecek nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak istiyoruz.

Akedom
Ö
Öngörümüz ve Uzgörümüz

Denge Akedom’ da: Öngörümüz; bilim, teknoloji ve değerlerimiz ışığında, bilginin üretildiği, paylaşıldığı bir öğrenme ortamı oluşturmak. Bu yolla kendi öz yeteneklerimizi ortaya çıkarmak, şirket değerini artırmak; bireye, kuruma ve topluma fayda sağlamaktır. Uzgörümüz ise; tüm paydaşlarımızla etkin iş birliği oluşturarak ortak aklı çoğaltmak, bilgi ve referans merkezi olmaktır.

Yayınlarımız
Bizden haber almak ister misiniz?